14 de juliol del 2015

Aturat el concurs d'externalització de dues escoles bressol de nova creació

El govern municipal actual comença a aplicar mesures que donen resposta a la lluita del col·lectiu d'escoles bressol.

 Roda de premsa 25/6/15


Roda de premsa posterior a la Comissió de Govern 25/06/2015 en la què el govern municipal explica l'aturada del concurs per adjudicar la gestió externa dues escoles bressol noves i planteja línies de futures actuacions.


21 de maig del 2015

Infografia: el 0-3 als programes electorals


La Plataforma 03 hem volgut contrastar els diferents programes electorals de les candidatures que concorren a les eleccions municipals per l’Ajuntament de Barcelona. Ho hem fet a partir d’entrevistes amb representants de diferents forces, a partir dels seus programes i de les intervencions a la Taula Rodona: En defensa de la petita infància.

La infografia ens marca dos grans blocs diferenciats. El bloc que recolza majoritàriament les propostes del col·lectiu sembla tenir moltes similituds. Les diferències bàsiques estan en el procediment (calendari, prioritats, determinació del pressupost).

Hi ha formacions que creuen que hi ha maneres d'incrementar la plantilla per poder crear escoles noves. ERC proposa rescatar places de jubilacions d'altres sectors de l'Ajuntament i, a més, fent un conveni amb el Consorci d'Educació perquè contracti el nou personal.

Es posa de manifest que la situació actual és fruit de les retallades imposades pel govern de CiU amb el recolzament a l'acció de govern per part del PP.  S'han pogut implementar des del PAM (Programa d’Actuació Municipal 2012-15) aprovat gràcies al vot favorable d’ERC i l’abstenció del PSC.

16 de maig del 2015

Taula rodona sobre l'educació a la petita infància a Barcelona

El proper dilluns 18 de maig, a les 18h a les Cotxeres de Sants, es farà taula rodona a la què s'ha convidat a totes les forces polítiques que es presenten a les properes eleccions municipals.

Es una ocasió per fer preguntes relacionades a les diferents candidatures.

10 de maig del 2015

Resum de l'entrevista amb la candidatura de les CUP CAPGIREM BARCELONA

26/03/2015 a la seu dels sindicats del C/ Cambó a les 19:30 h


Assistents:
 • CUP Capgirem Barcelona:  Alex Sanmartí (membre de la candidatura)
 • Representants de la  PTF 0-3 i representants de la Comissió per l’elaboració del Full de Ruta.

Encetem l’entrevista amb una presentació dels representants de la Plataforma03, constituïda per col·lectiu d’educadores de bressol, organitzacions educatives, entitats ciutadanes, sindicats i partits polítics i excusem la no assistència de la Comissió d’elaboració del Full de Ruta per a l’escola bressol.

Fem una breu explicació dels orígens de la mobilització en defensa del 0-3 a Barcelona, del Manifest elaborat pel col·lectiu del 0-3 i la Iniciativa Ciutadana promoguda per la Plataforma03.


Plantegem l’objectiu de l’entrevista:
 • Donar-los a conèixer les nostres demandes per a l’atenció del 0-3 des de l’Ajuntament de la ciutat (lliurem i plantegem els principals punts de la Iniciativa legislativa ciutadana “Defensem el 0-3” i el document “Compromís amb i per la Petita Infància”)
 • Conèixer les línies d’actuació per a l’educació municipal del 0-3 previstes en el seu programa electoral.

Preguntem sobre aspectes concrets:
 • Recolzareu la gestió indirecta per a les vuit noves escoles bressol previstes? Tornareu a la gestió directa les escoles actualment gestionades indirectament? Estan contra l’externalització i la privatització que consideren una atac al servei públic que fomenta la competitivitat. Remunicipalitzaran les escoles bressol externalitzades. Aposten perquè la Generalitat de Catalunya recuperi a mig-llarg termini la gestió i responsabilitat última de les escoles bressol. També comenten que són partidaris de deixar espai per a les cooperatives autogestionades.
 • Retornareu les Ràtios anteriors als canvis realitzats pel Regidor d’Educació el curs 2012-2013? Consideren clau la defensa de les ràtios. Recolzen les ràtios d’infants proposades en el compromís però sent conscients que llavors s’han de crear més places. Plantegen la dificultat de trobar espai dins la ciutat.
 • Retornareu les hores de suport anteriors als canvis realitzats pel Regidor d’Educació el curs 2012-2013? Aposten pels serveis públics i entenen que l’equip de suport educatiu hauria de formar part de l’IMEB.
 • Desfareu l’externalització de la cuina i la neteja? Aposten per l’economia social en el tema de cuina i neteja.
 •  Fareu Oferta Pública per a educadores d’escola bressol? Creuen que cal oferir oposicions o, com a mínim, un pla d’estabilitat per als interins.

 Altres consideracions:
 • Comparteixen absolutament el document “Compromís amb i per la petita infància” . Està en la línia que proposen per a educació. Estan promovent una ILP d’educació que recull totes les propostes plantejades en aquest document.
 • Fan defensa prioritària dels servei públic i dels drets socials.

Enllaços relacionats:


Programa educació CUP CAPGIREM BARCELONA 


3 de maig del 2015

Resum de l'entrevista amb el grup municipal ERC

23/03/2015 a la seva seu del C/ Diputació, 44 a les 19:30 hAssistents:

 • Esquerra Republicana:  Carles Macian i Montse Benedí (membres de la candidatura) 
 • Representants de la  PTF 0-3

Encetem l’entrevista amb una presentació dels representants de la Plataforma03, constituïda per col·lectiu d’educadores de bressol, organitzacions educatives, entitats ciutadanes, sindicats i partits polítics i excusem la no assistència de la Comissió d’elaboració del Full de Ruta per a l’escola bressol.

Fem una breu explicació dels orígens de la mobilització en defensa del 0-3 a Barcelona, del Manifest elaborat pel col·lectiu del 0-3 i la Iniciativa Ciutadana promoguda per la Plataforma03.

Plantegem l’objectiu de l’entrevista:
 • Donar-los a conèixer les nostres demandes per a l’atenció del 0-3 des de l’Ajuntament de la ciutat (lliurem i plantegem els principals punts de la Iniciativa legislativa ciutadana “Defensem el 0-3” i el document “Compromís amb i per la Petita Infància”
 • Conèixer les línies d’actuació per a l’educació municipal del 0-3 previstes en el seu programa electoral.

Preguntem sobre aspectes concrets:

 • Recolzareu la gestió indirecta per a les vuit noves escoles bressol previstes? Tornareu a la gestió directa les escoles actualment gestionades indirectament? No comparteixen l’externalització de la gestió de les escoles. A totes les votacions han fet constar aquesta oposició. Reconeixen la dificultat de fer noves contractacions de personal per part de l’Ajuntament per poder crear places de gestió directa, degut a la limitació que imposa el Decret estatal. Miraran si està a les seves mans aprofitar baixes per jubilació o altres motius, dins de la massa de tot l’Ajuntament, per poder prioritzar la creació de llocs de treball a les escoles bressol.
 • Retornareu les ràtios i les hores de suport anteriors als canvis realitzats pel Regidor d’Educació el curs 2012-2013? Es comprometen a anar reduint ràtios i crear noves escoles alhora, ja que baixar-les  comporta oferir menys places i saben que encara hi ha molta demanda sense atendre. Retornaran la mitja hora de suport retallada.
 • Reclamareu el finançament de 1.800 euros per a infant a la Generalitat? Reclamaran el finançament per part de la Generalitat ja que consideren encertat el criteri dels tres terços per sufragar el cost de la plaça. 

 • Creareu altres serveis per a la petita infància a la ciutat? Creuen possible aprofitar aules buides per incorporar espais familiars o altres serveis per a la petita infància.

Altres aspectes tractats:
 • No estan a favor de la concertació en el primer cicle ni de que les escoles concertades amb P2 facilitin la reserva de plaça per a P3.

Enllaços relacionats:

26 d’abril del 2015

Resum de l'entrevista amb la candidatura BARCELONA EN COMÚ

Dia 20/03/2015 a la seva seu del C/ Castillejos, 233 a les 18:30 h
Assistents:
 • Barcelona en Comú: Ada Colau (candidata a alcalde) i Marta Verdejo (membre de la candidatura) i Joan Cela (integrant  de l’eix d’Educació)
 • Representants de la  PTF 0-3 i representants de la Comissió per l’elaboració del Full de Ruta

Encetem l’entrevista amb una presentació dels representants de la Plataforma03, constituïda per col·lectiu d’educadores de bressol, organitzacions educatives, entitats ciutadanes, sindicats i partits polítics i dels representants de la Comissió d’elaboració del Full de Ruta per a l’escola bressol.

Fem una breu explicació dels orígens de la mobilització en defensa del 0-3 a Barcelona, del Manifest elaborat pel col·lectiu del 0-3 i la Iniciativa Ciutadana promoguda per la Plataforma03.

Plantegem l’objectiu de l’entrevista:
 • Donar-los a conèixer les nostres demandes per a l’atenció del 0-3 des de l’Ajuntament de la ciutat (lliurem i plantegem els principals punts de la Iniciativa legislativa ciutadana “Defensem el 0-3” i el document “Compromís amb i per la Petita Infància”)
 • Conèixer les línies d’actuació per a l’educació municipal del 0-3 previstes en el seu programa electoral.
Respostes de les candidates:

Com a resposta a les diferents demandes expressades en el punt anterior la candidata a l’alcaldia ens remet al document amb les línies bàsiques i algunes propostes per a l’educació que és anticipi del seu programa electoral en elaboració. Observem que s’hi contemplen un seguit de mesures que atenen totes les propostes que fem des del col·lectiu:
 • A favor del dret a l’educació: Barcelona amb el 0-3

  • Augmentar cada any l’oferta de places d’escoles bressol de gestió pública per avançar progressivament cap a la universalització de la cobertura de la  demanda de les famílies
  • Introduir mecanismes de preus públics variables de les quotes d’escola bressol per facilitar l’accés de les famílies amb menys renda familiar
  • Mantenir la gestió directa per a totes les escoles bressol públiques
  • Promoure la millora de la qualitat educativa a les escoles bressol reduint la ràtio d’infants per educador, ampliant les hores d’educadors de suport, recuperant la parella pedagògica i regulant i flexibilitzant el temps de funcionament diari dels centres i l’estada dels infants
  • Ampliar l’oferta de serveis educatius per als infants de 0 a 3 i les seves famílies obrint espais familiars amb professionals de l’educació a cada districte, ampliant el programa “Ja tenim un fill” i donant suport a grups de criança d’iniciativa comunitària, en especial en el marc de plans comunitaris als barris;
  • Reforçar el suport institucional a les escoles bressol per fer possible el treball en xarxa amb aquelles entitats que tinguin relació amb la petita infància.

 • A favor de l’equitat educativa: 

  • Lluitar contra la desigualtat en l’accés a serveis, materials o activitats als centres educatius causada per la pobresa infantil.
  • Establir una política de beques menjador amb els recursos necessaris per assegurar que tots els infants i adolescents que ho necessitin tinguin garantit, en el marc dels centres educatius, el seu dret a una alimentació adequada.
 • A favor de l’educació pública: 

  • Construir centres públics als districtes amb menys oferta per avançar cap a la garantia de plaça pública de proximitat a tots els nivells educatius
  • Prioritzar l’ampliació i el manteniment de places educatives públiques en la programació educativa.
  • Promoure projectes i xarxes educatives de districte i itineraris educatius continuats dels 0 als 18 anys a la xarxa pública, a partir de les experiències existents (Xarxa 0-18 d’Horta Guinardó o Nou Barris) i donant a conèixer els seus èxits i bones pràctiques.

 •  Contra la segregació escolar:

  •  Lluitar contra la segregació escolar garantint que la composició social dels centres educatius reflecteixi les característiques socioeconòmiques i demogràfiques dels barris on s’ubiquen
  • Revisar el model de zonificació escolar per assegurar una escolarització equilibrada de l’alumnat a tots els centres de la ciutat.

Altres aspectes a destacar de la reunió:
 • La voluntat de la candidatura de reforçar els serveis públics per a tota la ciutadania.
 • El desig d’impulsar el treball comunitari des de l’escola.
 • Ens demanen la col·laboració i implicació dels integrants de la comunitat educativa de l’etapa 0-3 per aportar tota aquella informació que sigui al nostre abast sobre les mesures implantades per l’actual Regidor d’Educació, per tal de poder valorar i planificar les que siguin reversibles i en quin ordre i en quins terminis es podria fer.
 • Ens pregunten sobre les mesures primordials que s’haurien d’aplicar amb caràcter immediat.

Enllaços relacionats:

18 d’abril del 2015

Resum de l'entrevista amb grup municipal PSC

04 de març del 2015 a la seu del PSC C/ Pau Claris, 106 a les 18:30 h
Assistents:

 • PSC: Jaume Collboni (candidat a l’alcaldia), Carmen Andrés (membre de la candidatura) i tres integrants més del grup municipal.
 • Representants de la PTF 0-3 i representants de la Comissió per l’elaboració del Full de Ruta

Encetem l’entrevista amb una presentació dels representants de la Plataforma03, constituïda per col·lectiu d’educadores de bressol, organitzacions educatives, entitats ciutadanes, sindicats i partits polítics i dels representants de la Comissió d’elaboració del Full de Ruta per a l’escola bressol.

Fem una breu explicació dels orígens de la mobilització en defensa del 0-3 a Barcelona, del Manifest elaborat pel col·lectiu del 0-3 i la Iniciativa Ciutadana promoguda per la Plataforma03.

Plantegem l’objectiu de l’entrevista:

 • Donar-los a conèixer les nostres demandes per a l’atenció del 0-3 des de l’Ajuntament de la ciutat (lliurem i plantegem els principals punts de la Iniciativa legislativa ciutadana “Defensem el 0-3” i el document “Compromís amb i per la Petita Infància”)

 • Conèixer les línies d’actuació per a l’educació municipal del 0-3 previstes en el seu programa electoral.

Preguntem sobre aspectes concrets:

 • Recolzareu la gestió indirecta per a les vuit noves escoles bressol previstes? Tornareu a la gestió directa les escoles actualment gestionades indirectament?
  Defensen el model de Barcelona d'atenció a la infància amb gestió directa. Intentaran recuperar aquest model a totes les escoles bressol, quan sigui possible.
  Treballaran per declarar l'educació infantil com a servei bàsic per garantir que es pugui contractar personal educador (fent oferta pública) per a les escoles noves. Pensen que hi ha moltes possibilitats que el concurs per a les dues escoles que s'obriran el 2015-16 també sigui de gestió indirecta.
  Estableixen en 600 el nombre de places d’escola bressol que pensen crear en el futur més immediat.

 • Retornareu les ràtios i les hores de suport anteriors als canvis realitzats pel Regidor d’Educació el curs 2012-2013?
  Es comprometen a recuperar les ràtios i augmentar el suport educatiu.
 • Creareu altres serveis per a la petita infància a la ciutat?
  Es mostren sensibles a la possibilitat de crear més Espais Familiar a les aules d'escola bressol que es tanquen per manca de demanda de places a algunes zones.
 • Teniu elaborat, o penseu fer, el mapa escolar de la ciutat per a la nostra etapa?
  Incrementaran el nombre de places d’escola bressol de titularitat pública i elaboraran, amb el sector, un nou mapa que s’adapti a les necessitats.

Altres mides que pensen implementar:

 • Establiment d’una quota significativa per a la plaça d’escola bressol, implantant la tarifació social perquè les famílies paguin en funció de la renda.

 • La renda infantil per a la població en risc d'exclusió que ha estat una de les iniciatives que van negociar i guanyar en l’aprovació del pressupost municipal per al 2015. Aquesta renda infantil, amb dotació total de 9,2 milions, implica 1.200 euros per tot l’any 2015 per a uns 7.000 infants. 

Enllaç al document relacionat:

12 d’abril del 2015

Ronda d'entrevistes amb candidatures a l'alcaldia de Barcelona

Representants de la Plataforma03 i membres del col·lectiu d’escoles bressol hem concertat un seguit d’entrevistes amb les diferents candidatures que es presenten a les eleccions municipals de Barcelona.

L’objectiu principal ha estat donar-los a conèixer les nostres demandes en defensa de l’educació de la petita infància i preguntar quines línies d’actuació tenen previstes en els seu programa electoral per al 0-3.

Hem explicat els principals punts de la Iniciativa legislativa ciutadana Defensem el 0-3 i el document Compromís amb i per la Petita Infància i els n’hem lliurat ambdues còpies.

Els hem plantejat diverses preguntes sobre les línies d’actuació previstes per a l’educació en el seu programa electoral:

 • Tornareu a la gestió directa les escoles actualment gestionades indirectament?
  Recolzareu la gestió indirecta per a les vuit noves escoles bressol previstes?

 • Retornareu les ràtios i les hores de Suport Educatiu anteriors als canvis realitzats pel Regidor d’Educació el curs 2012-2013?

 • Reclamareu el finançament de 1.800 euros per a infant a la Generalitat?

 • Creareu altres serveis per a la petita infància a la ciutat?

 • Teniu elaborat o el penseu fer el mapa del 0-3 a la ciutat?

 • Fareu oferta pública per a educadores i educadors d’escola bressol?

Properament publicarem i donarem a conèixer aquestes entrevistes seguint l’ordre cronològic en què s’han fet.