19 d’octubre del 2012

Ardanuy destrueix el model educatiu de les escoles municipals de Barcelona: Dimissió!

Ja fa més d’un any que el sr. Gerard Ardanuy està al capdavant de la regidoria d’Educació de la nostra ciutat i el balanç no pot ser més alarmant:
Darrera les xifres triomfalistes que el govern municipal de Xavier Trias presenta, freqüentment, als mitjans de comunicació sobre les escoles bressol municipals s’amaga el procés de degradació del seu model educatiu:

- Un augment d’infants per cada grup que dificulta molt poder atendre les seves necessitats més bàsiques que garanteixin el seu benestar i limita la possiblitat de potenciar en cada nena i en cada nen les seves capacitats perquè progressin en el seu desenvolupament. En tots aquests processos és essencial el temps i el respecte pels ritmes individuals.
-  Reducció del suport educatiu del migdia. Tornem a parlar de temps: Les conseqüències d’aquesta mesura també afecten nítidament el valor educatiu que té l’espai de la nostra quotidianitat on s’articulen l’alimentació, la higiene i el descans de cada criatura, alhora que es dificulta el benestar de tot el grup. Es perden moltes oportunitats per a interaccionar d’una manera adequada, calmada i afectiva amb les nenes i els nens.
- Aquestes dues mesures comporten reducció en el temps de gestió, comprometent seriosament la continuïtat dels projectes educatius dels centres, amb la qual cosa no es poden garantir els drets dels nens i nenes a rebre l’educació que es mereixen.
- En aquest context, no es poden donar les condicions mínimes per afavorir el model d’escola bressol inclusiva. Ens preocupa la vulnerabilitat dels nens i nenes i, especialment, la dels infants amb necessitats educatives especials.
- Les treballadores i els treballadors també estem perdent drets. Les retallades en els projectes de formació afecten, directament, la millora professional i la progressiva cohesió dels projectes dels centres. 
- Les famílies han patit una pujada de quotes. En un moment de greu crisi del poder adquisitiu de la majoria de famílies, moltes d'elles usuàries de les escoles bressol, l'equip de govern, que a més d'una economia sanejada està demostrant tenir capacitat inversora per a d'altres projectes, decideix castigar-les encara més.
- Privatització de la gestió de tres escoles bressol públiques, trencant així el model de xarxa de gestió pública.
      
La situació és greu perquè el regidor continua ignorant les reflexions i les demandes de tota la comunitat educativa des de l’inici del curs 2011-2012.

Per tot això, 
LA PLATAFORMA03BCN DÓNA SUPORT A AQUESTA INICIATIVA ENGEGADA PER LES TREBALLADORES I TREBALLADORS DE LES ESCOLES MUNICIPALS, DINAMITZADA PELS SEUS REPRESENTANTS SINDICALS, A LA QUAL S'HAN SUMAT TAMBÉ ELS ESPAIS FAMILIARS DE LA CIUTAT I EL PROGRAMA MUNICIPAL "JA TENIM UN FILL".

PERQUÈ TAMBÉ CONSIDEREM QUE EL SR. ARDANUY NO GOVERNA PER ATENDRE ELS DRETS EDUCATIUS DELS INFANTS,   

PERQUÈ MENYSTÉ LES NECESSITATS I POSSIBILITATS DE LES NENES I ELS NENS DEL 0-3,

PERQUÈ IGNORA I MENYSPREA EL CRITERI, LES REFLEXIONS I DEMANDES DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA,

PER TANT, EL SR. GERARD ARDANUY NO POT CONTINUAR REPRESENTANT L’EDUCACIÓ DE LA NOSTRA CIUTAT:  

8 d’octubre del 2012

La Plataforma03BCN rebutja el PAM aprovat: Segueix degradant les escoles bressol municipals.


El Pla d'Actuació Municipal, dissenyat pel govern municipal de Xavier Trias i Gerard Ardanuy, dóna llum verda a seguir construint noves escoles bressol de gestió privada, la qual cosa rebutgem amb rotunditat.

El full de ruta dissenyat per CiU per a les escoles bressol (aprovat el passat divendres 5 amb l'abstenció del PSC i el vot a favor d'ERC) compromet seriosament la continuïtat dels projectes educatius dels centres

Creiem que el Pla d’Actuació Municipal no contempla cap millora per a la recuperació d’un model educatiu que respecti els drets educatius i les necessitats dels infants:

Dins dels objectius estratègics, en el punt 1.1.7. es parla de “potenciar les escoles bressol de qualitat per tal d’augmentar l’oferta pública”. La preocupació única del govern municipal continua sent cobrir la demanda a qualsevol preu i es plantegen “accions per incrementar la ràtio per grups d’edat”, la qual cosa demostra la manca de voluntat per tornar a rebaixar la ràtio. Actualment, ja es pateixen les conseqüències d’aquesta mesura. 

L’estona del migdia és un dels moments més importants del dia, tant a nivell educatiu com també d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants, amb la qual cosa no podem acceptar que el govern municipal es limiti només a “estudiar el suport educatiu al migdia”. Es tracta d’un eufemisme, buit de concreció, que evidencia que no es comprometen clarament a millorar les hores de suport educatiu, una qüestió tan necessària per tal d’assegurar una intervenció educativa adequada.  

Volem recordar que amb el nou model, Trias i Ardanuy han dinamitat els requisits imprescindibles (mínims) per al desenvolupament dels projectes pedagògics de les escoles bressol:
Les ràtios i el suport educatiu que el govern de CiU ha imposat, sense diàleg amb la comunitat educativa, són indignes i no afavoreixen poder “vetllar per l’atenció als infants amb necessitats educatives especials”. És més, amb el panorama que ens han deixat i amb el que ens estan dibuixant pel futur, els seus drets més bàsics estan molt compromesos, la qual cosa és molt preocupant. No podem acceptar aquest escenari per una escola bressol inclusiva de qualitat. 

També es planteja la “revisió del model de gestió de les escoles bressol: quan la legislació ho permeti, tornar al model de gestió directa, si s’escau” El fet que el paràgraf finalitzi amb l’expressió “si s’escau” denota una absoluta manca de voluntat d’actuar de manera constructiva, deixant el criteri de la recuperació del model de gestió pública en mans de l’arbitrarietat del moment. 
“Si s’escau” ens recorda que “la legislació” ha esdevingut l’excusa perfecta per no apostar, en el futur, per les escoles de gestió pública. "La legislació" és l'amagatall de la voluntat privatitzadora. 

Lluitem per “reconstruir” i poder el·laborar un bon model educatiu per a les escoles bressol públiques. El govern municipal de CiU, després d’haver iniciat aquest procés de desmantellament, torna a demostrar que no creu pas en aquest projecte. Tant el PSC com ERC tampoc no aposten per aquest procés de recuperació i dignificació de les escoles bressol, pel que se’n desprèn del seu posicionament en les votacions del PAM aprovat. Lamentem que renunciïn a seguir formant part de la Plataforma i a seguir defensant el manifest que totes les entitats hem acordat i acceptat com a requisits sine qua non per ser-ne membre.

Seguim rebutjant  qualsevol forma de privatització i externalització, així com l’augment de ratis i la reducció del suport educatiu. Seguim reclamant a l’administració millorar i estendre la xarxa d’escoles bressol i serveis complementaris de gestió pública, sense que les famílies hagin de seguir suportant l’increment de les seves quotes mensuals. Seguim lluitant amb totes les persones i entitats que volen i creuen en l'escola bressol pública i de qualitat, amb recursos i requisits suficients, per a tots els infants i sense falsos dilemes entre quantitat i qualitat. Convidem a afegir-se a la Plataforma a tothom qui accepti el nostre Manifest i s'oposi al desballestament del Primer Cicle d'Educació Infantil per part de CIU.