21 de maig del 2015

Infografia: el 0-3 als programes electorals


La Plataforma 03 hem volgut contrastar els diferents programes electorals de les candidatures que concorren a les eleccions municipals per l’Ajuntament de Barcelona. Ho hem fet a partir d’entrevistes amb representants de diferents forces, a partir dels seus programes i de les intervencions a la Taula Rodona: En defensa de la petita infància.

La infografia ens marca dos grans blocs diferenciats. El bloc que recolza majoritàriament les propostes del col·lectiu sembla tenir moltes similituds. Les diferències bàsiques estan en el procediment (calendari, prioritats, determinació del pressupost).

Hi ha formacions que creuen que hi ha maneres d'incrementar la plantilla per poder crear escoles noves. ERC proposa rescatar places de jubilacions d'altres sectors de l'Ajuntament i, a més, fent un conveni amb el Consorci d'Educació perquè contracti el nou personal.

Es posa de manifest que la situació actual és fruit de les retallades imposades pel govern de CiU amb el recolzament a l'acció de govern per part del PP.  S'han pogut implementar des del PAM (Programa d’Actuació Municipal 2012-15) aprovat gràcies al vot favorable d’ERC i l’abstenció del PSC.

16 de maig del 2015

Taula rodona sobre l'educació a la petita infància a Barcelona

El proper dilluns 18 de maig, a les 18h a les Cotxeres de Sants, es farà taula rodona a la què s'ha convidat a totes les forces polítiques que es presenten a les properes eleccions municipals.

Es una ocasió per fer preguntes relacionades a les diferents candidatures.

10 de maig del 2015

Resum de l'entrevista amb la candidatura de les CUP CAPGIREM BARCELONA

26/03/2015 a la seu dels sindicats del C/ Cambó a les 19:30 h


Assistents:
 • CUP Capgirem Barcelona:  Alex Sanmartí (membre de la candidatura)
 • Representants de la  PTF 0-3 i representants de la Comissió per l’elaboració del Full de Ruta.

Encetem l’entrevista amb una presentació dels representants de la Plataforma03, constituïda per col·lectiu d’educadores de bressol, organitzacions educatives, entitats ciutadanes, sindicats i partits polítics i excusem la no assistència de la Comissió d’elaboració del Full de Ruta per a l’escola bressol.

Fem una breu explicació dels orígens de la mobilització en defensa del 0-3 a Barcelona, del Manifest elaborat pel col·lectiu del 0-3 i la Iniciativa Ciutadana promoguda per la Plataforma03.


Plantegem l’objectiu de l’entrevista:
 • Donar-los a conèixer les nostres demandes per a l’atenció del 0-3 des de l’Ajuntament de la ciutat (lliurem i plantegem els principals punts de la Iniciativa legislativa ciutadana “Defensem el 0-3” i el document “Compromís amb i per la Petita Infància”)
 • Conèixer les línies d’actuació per a l’educació municipal del 0-3 previstes en el seu programa electoral.

Preguntem sobre aspectes concrets:
 • Recolzareu la gestió indirecta per a les vuit noves escoles bressol previstes? Tornareu a la gestió directa les escoles actualment gestionades indirectament? Estan contra l’externalització i la privatització que consideren una atac al servei públic que fomenta la competitivitat. Remunicipalitzaran les escoles bressol externalitzades. Aposten perquè la Generalitat de Catalunya recuperi a mig-llarg termini la gestió i responsabilitat última de les escoles bressol. També comenten que són partidaris de deixar espai per a les cooperatives autogestionades.
 • Retornareu les Ràtios anteriors als canvis realitzats pel Regidor d’Educació el curs 2012-2013? Consideren clau la defensa de les ràtios. Recolzen les ràtios d’infants proposades en el compromís però sent conscients que llavors s’han de crear més places. Plantegen la dificultat de trobar espai dins la ciutat.
 • Retornareu les hores de suport anteriors als canvis realitzats pel Regidor d’Educació el curs 2012-2013? Aposten pels serveis públics i entenen que l’equip de suport educatiu hauria de formar part de l’IMEB.
 • Desfareu l’externalització de la cuina i la neteja? Aposten per l’economia social en el tema de cuina i neteja.
 •  Fareu Oferta Pública per a educadores d’escola bressol? Creuen que cal oferir oposicions o, com a mínim, un pla d’estabilitat per als interins.

 Altres consideracions:
 • Comparteixen absolutament el document “Compromís amb i per la petita infància” . Està en la línia que proposen per a educació. Estan promovent una ILP d’educació que recull totes les propostes plantejades en aquest document.
 • Fan defensa prioritària dels servei públic i dels drets socials.

Enllaços relacionats:


Programa educació CUP CAPGIREM BARCELONA 


3 de maig del 2015

Resum de l'entrevista amb el grup municipal ERC

23/03/2015 a la seva seu del C/ Diputació, 44 a les 19:30 hAssistents:

 • Esquerra Republicana:  Carles Macian i Montse Benedí (membres de la candidatura) 
 • Representants de la  PTF 0-3

Encetem l’entrevista amb una presentació dels representants de la Plataforma03, constituïda per col·lectiu d’educadores de bressol, organitzacions educatives, entitats ciutadanes, sindicats i partits polítics i excusem la no assistència de la Comissió d’elaboració del Full de Ruta per a l’escola bressol.

Fem una breu explicació dels orígens de la mobilització en defensa del 0-3 a Barcelona, del Manifest elaborat pel col·lectiu del 0-3 i la Iniciativa Ciutadana promoguda per la Plataforma03.

Plantegem l’objectiu de l’entrevista:
 • Donar-los a conèixer les nostres demandes per a l’atenció del 0-3 des de l’Ajuntament de la ciutat (lliurem i plantegem els principals punts de la Iniciativa legislativa ciutadana “Defensem el 0-3” i el document “Compromís amb i per la Petita Infància”
 • Conèixer les línies d’actuació per a l’educació municipal del 0-3 previstes en el seu programa electoral.

Preguntem sobre aspectes concrets:

 • Recolzareu la gestió indirecta per a les vuit noves escoles bressol previstes? Tornareu a la gestió directa les escoles actualment gestionades indirectament? No comparteixen l’externalització de la gestió de les escoles. A totes les votacions han fet constar aquesta oposició. Reconeixen la dificultat de fer noves contractacions de personal per part de l’Ajuntament per poder crear places de gestió directa, degut a la limitació que imposa el Decret estatal. Miraran si està a les seves mans aprofitar baixes per jubilació o altres motius, dins de la massa de tot l’Ajuntament, per poder prioritzar la creació de llocs de treball a les escoles bressol.
 • Retornareu les ràtios i les hores de suport anteriors als canvis realitzats pel Regidor d’Educació el curs 2012-2013? Es comprometen a anar reduint ràtios i crear noves escoles alhora, ja que baixar-les  comporta oferir menys places i saben que encara hi ha molta demanda sense atendre. Retornaran la mitja hora de suport retallada.
 • Reclamareu el finançament de 1.800 euros per a infant a la Generalitat? Reclamaran el finançament per part de la Generalitat ja que consideren encertat el criteri dels tres terços per sufragar el cost de la plaça. 

 • Creareu altres serveis per a la petita infància a la ciutat? Creuen possible aprofitar aules buides per incorporar espais familiars o altres serveis per a la petita infància.

Altres aspectes tractats:
 • No estan a favor de la concertació en el primer cicle ni de que les escoles concertades amb P2 facilitin la reserva de plaça per a P3.

Enllaços relacionats: