21 de maig del 2015

Infografia: el 0-3 als programes electorals


La Plataforma 03 hem volgut contrastar els diferents programes electorals de les candidatures que concorren a les eleccions municipals per l’Ajuntament de Barcelona. Ho hem fet a partir d’entrevistes amb representants de diferents forces, a partir dels seus programes i de les intervencions a la Taula Rodona: En defensa de la petita infància.

La infografia ens marca dos grans blocs diferenciats. El bloc que recolza majoritàriament les propostes del col·lectiu sembla tenir moltes similituds. Les diferències bàsiques estan en el procediment (calendari, prioritats, determinació del pressupost).

Hi ha formacions que creuen que hi ha maneres d'incrementar la plantilla per poder crear escoles noves. ERC proposa rescatar places de jubilacions d'altres sectors de l'Ajuntament i, a més, fent un conveni amb el Consorci d'Educació perquè contracti el nou personal.

Es posa de manifest que la situació actual és fruit de les retallades imposades pel govern de CiU amb el recolzament a l'acció de govern per part del PP.  S'han pogut implementar des del PAM (Programa d’Actuació Municipal 2012-15) aprovat gràcies al vot favorable d’ERC i l’abstenció del PSC.