Manifest

MANIFEST DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA BRESSOL PÚBLICA I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

L’equip de govern de l’Ajuntament de BCN ha informat de tot un seguit de canvis que afecten l’actual model de les escoles bressol fins al punt de significar un greu retrocés pel que fa a la seva qualitat i una greu amenaça per a la seva continuïtat que podria connotar el seu desmantellament definitiu.

Els canvis són el següents:

  • Increment d’infants a cada grup d’edat. Fins ara: 7 infants per al grup de 0 a 1 any; 10 per als grups d’1 a 2 anys i 18 per als grups de 2 a 3 anys. A partir del curs 2012-2013: 8, 13 i 20 infants respectivament. Aquest increment, el màxim que permet la llei, significa uns 900 infants més a les escoles disminuint, al mateix temps, recursos humans. 
  • Hores de suport educatiu de migdia. Fins ara: 3hores i 1/2 per a cada grup. A partir del curs 2012-2013: 3 hores per a cada dos grups d’infants. Aquesta reducció de la meitat de la plantilla de suport, sumada a l’increment de ràtio, a més de deixar moltes persones sense feina, suposa una clara disminució en la cura i atenció dels infants en les seves necessitats bàsiques com són l’alimentació, la higiene i el descans. D’altra banda, posa en perill el respecte a la individualitat dels infants i el valor educatiu que té la vida quotidiana a l’escola. 
  • Externalització de la gestió de tres escoles. EBM Jaén, EBM Caspolino i EBM Patufet de Navas. A l’informe del Síndic de Greuges de setembre de 2007 sobre “l’Escolarització del 0-3 a Catalunya”, ja es planteja que l’externalització d’escoles realitzades per altres ajuntaments ha comportat una pèrdua de qualitat, un deteriorament de les condicions laborals i, sovint, un encariment per a les famílies. 
  • Aturada en la construcció de noves escoles. Una mesura totalment contradictòria amb l’altíssim nivell de demanda no atesa denunciada pel mateix equip de govern. 

La PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’ESCOLA BRESSOL PÚBLICA I ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA vol ser una expressió col·lectiva de la comunitat educativa ciutadana -oberta, compromesa i plural- que al llarg de més de 40 anys ha construït la xarxa d’escoles bressol i espais familiars municipals.

En conseqüència, les entitats sotasignants VOLEM MANIFESTAR QUE:

1- L’educació, en una societat democràtica, a més de ser un dret recollit a totes les normatives vigents, és un recurs per construir una societat cohesionada i justa i, per fer-ho possible, l’educació pública ha de ser l’eix principal. Els primers anys de vida són fonamentals en el desenvolupament de les persones i l’educació infantil és un dels millors camins per afavorir-lo. L’UNICEF proclama que les decisions que es prenen i les activitats que es realitzen en nom dels nens i nenes de la petita infància, influeixen, no solament en la manera com els infants es desenvolupen sinó també en la manera com els països progressen. Invertir en una educació infantil de qualitat possibilita una societat més equilibrada i sostinguda que continuï estenent el seu benestar a la globalitat.

2- Les escoles bressol municipals tenen un llarg recorregut i actualment són un referent pedagògic en el món de l’educació infantil. Inicialment varen sorgir com a resposta social i aportació educativa en l’atenció als infants més petits, en un moment històric de notable incorporació de les dones al món del treball retribuït. Col·lectivament, hem anat construint un model municipal que concep un infant capaç, un model que atén la diversitat i les diferents realitats socials, i que vetlla per oferir escoles obertes amb la participació i el diàleg de les famílies. Les escoles bressol i els serveis complementaris ofereixen als nens i a les nenes de la ciutat, un conjunt d’atencions i experiències ajustades i riques per un creixement saludable físic, emocional, social i intel·lectual, compartint l’atenció amb les famílies, més enllà del seu poder adquisitiu.

3- Professionals, famílies, comunitat educativa i administracions, malgrat els conflictes i les dificultats, durant més de trenta anys hem pogut fer palès que qualitat és coneixement i respecte per aquest cicle, és formació i innovació i, sobretot, dotació de recursos humans i econòmics per dur a terme el projecte d’educació del 0-3 com a primer cicle de l’educació infantil dins l’estructura del sistema educatiu. Ara, continuem treballant i mantenint el compromís diari per oferir una educació de qualitat als infants de Barcelona. En aquest moment, quan s’està prioritzant la rendibilitat econòmica per davant dels projectes educatius, rebutgem l’atreviment d’intentar desmuntar el model existent, fruit d’anys de treball i que ja forma part del patrimoni de la ciutat.

Per tot el que hem esmentat, en defensa dels drets de l’infant a una educació de qualitat i per tal d’atendre les necessitats de les famílies i les noves realitats socials:

  • REBUTGEM QUALSEVOL FORMA DE PRIVATITZACIÓ I EXTERNALITZACIÓ 
  • RECLAMEM A L’ADMINISTRACIÓ MILLORAR I EXTENDRE LA XARXA D’ESCOLES BRESSOL I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE GESTIÓ PÚBLICA 
  • EXIGIM L’ESTABILITAT LABORAL DELS PROFESSIONALS QUE PORTEN ENDAVANT UN PROJECTE EDUCATIU COMÚ, COM SÓN EL PERSONAL INTERÍ I LES EDUCADORES DE SUPORT. 
  • REBUTGEM QUALSEVOL INTENT D’INCREMENTAR LES QUOTES PAGADES PER LES FAMÍLIES PER TAL DE NO AGREUJAR LA SITUACIÓ QUE PATEIXEN ACTUALMENT. 

EN CONSEQÜÈNCIA, VOLEM QUE L’EQUIP DE GOVERN RETIRI LES MESURES DEL CANVI DE MODEL ESMENTADES I TREBALLEM CONJUNTAMENT PER UNA ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT.

EL 0-3 HI ÉS!

JUNTS PODEM!

Barcelona, gener del 2012

Les entitats que formen aquesta plataforma són:

APEFAC, ASSEMBLEA VIL·LA DE GRÀCIA, CCOO, CEE VIL·LA JOANA, CGT, COL·LECTIU D’EDUCADORES I EDUCADORS D’ESCOLES BRESSOL MUNCIPALS I SERVEIS COMPLEMENTARIS, CUP-Barcelona, ERC-Barcelona, FAPAC, FAVB, FMRP, Equips d’Ed. Infantil ICE UAB, ICV-EUiA, INSTITUT SALVADOR SEGUÍ, JEV, MESA SINDICAL DE L’IMEB, PSC-Barcelona, UGT, USTEC-STEs i Vocalia de dones den l’AAVV de l’esquerra de l’Eixample.