26 d’abril del 2015

Resum de l'entrevista amb la candidatura BARCELONA EN COMÚ

Dia 20/03/2015 a la seva seu del C/ Castillejos, 233 a les 18:30 h
Assistents:
 • Barcelona en Comú: Ada Colau (candidata a alcalde) i Marta Verdejo (membre de la candidatura) i Joan Cela (integrant  de l’eix d’Educació)
 • Representants de la  PTF 0-3 i representants de la Comissió per l’elaboració del Full de Ruta

Encetem l’entrevista amb una presentació dels representants de la Plataforma03, constituïda per col·lectiu d’educadores de bressol, organitzacions educatives, entitats ciutadanes, sindicats i partits polítics i dels representants de la Comissió d’elaboració del Full de Ruta per a l’escola bressol.

Fem una breu explicació dels orígens de la mobilització en defensa del 0-3 a Barcelona, del Manifest elaborat pel col·lectiu del 0-3 i la Iniciativa Ciutadana promoguda per la Plataforma03.

Plantegem l’objectiu de l’entrevista:
 • Donar-los a conèixer les nostres demandes per a l’atenció del 0-3 des de l’Ajuntament de la ciutat (lliurem i plantegem els principals punts de la Iniciativa legislativa ciutadana “Defensem el 0-3” i el document “Compromís amb i per la Petita Infància”)
 • Conèixer les línies d’actuació per a l’educació municipal del 0-3 previstes en el seu programa electoral.
Respostes de les candidates:

Com a resposta a les diferents demandes expressades en el punt anterior la candidata a l’alcaldia ens remet al document amb les línies bàsiques i algunes propostes per a l’educació que és anticipi del seu programa electoral en elaboració. Observem que s’hi contemplen un seguit de mesures que atenen totes les propostes que fem des del col·lectiu:
 • A favor del dret a l’educació: Barcelona amb el 0-3

  • Augmentar cada any l’oferta de places d’escoles bressol de gestió pública per avançar progressivament cap a la universalització de la cobertura de la  demanda de les famílies
  • Introduir mecanismes de preus públics variables de les quotes d’escola bressol per facilitar l’accés de les famílies amb menys renda familiar
  • Mantenir la gestió directa per a totes les escoles bressol públiques
  • Promoure la millora de la qualitat educativa a les escoles bressol reduint la ràtio d’infants per educador, ampliant les hores d’educadors de suport, recuperant la parella pedagògica i regulant i flexibilitzant el temps de funcionament diari dels centres i l’estada dels infants
  • Ampliar l’oferta de serveis educatius per als infants de 0 a 3 i les seves famílies obrint espais familiars amb professionals de l’educació a cada districte, ampliant el programa “Ja tenim un fill” i donant suport a grups de criança d’iniciativa comunitària, en especial en el marc de plans comunitaris als barris;
  • Reforçar el suport institucional a les escoles bressol per fer possible el treball en xarxa amb aquelles entitats que tinguin relació amb la petita infància.

 • A favor de l’equitat educativa: 

  • Lluitar contra la desigualtat en l’accés a serveis, materials o activitats als centres educatius causada per la pobresa infantil.
  • Establir una política de beques menjador amb els recursos necessaris per assegurar que tots els infants i adolescents que ho necessitin tinguin garantit, en el marc dels centres educatius, el seu dret a una alimentació adequada.
 • A favor de l’educació pública: 

  • Construir centres públics als districtes amb menys oferta per avançar cap a la garantia de plaça pública de proximitat a tots els nivells educatius
  • Prioritzar l’ampliació i el manteniment de places educatives públiques en la programació educativa.
  • Promoure projectes i xarxes educatives de districte i itineraris educatius continuats dels 0 als 18 anys a la xarxa pública, a partir de les experiències existents (Xarxa 0-18 d’Horta Guinardó o Nou Barris) i donant a conèixer els seus èxits i bones pràctiques.

 •  Contra la segregació escolar:

  •  Lluitar contra la segregació escolar garantint que la composició social dels centres educatius reflecteixi les característiques socioeconòmiques i demogràfiques dels barris on s’ubiquen
  • Revisar el model de zonificació escolar per assegurar una escolarització equilibrada de l’alumnat a tots els centres de la ciutat.

Altres aspectes a destacar de la reunió:
 • La voluntat de la candidatura de reforçar els serveis públics per a tota la ciutadania.
 • El desig d’impulsar el treball comunitari des de l’escola.
 • Ens demanen la col·laboració i implicació dels integrants de la comunitat educativa de l’etapa 0-3 per aportar tota aquella informació que sigui al nostre abast sobre les mesures implantades per l’actual Regidor d’Educació, per tal de poder valorar i planificar les que siguin reversibles i en quin ordre i en quins terminis es podria fer.
 • Ens pregunten sobre les mesures primordials que s’haurien d’aplicar amb caràcter immediat.

Enllaços relacionats: