3 de maig del 2015

Resum de l'entrevista amb el grup municipal ERC

23/03/2015 a la seva seu del C/ Diputació, 44 a les 19:30 hAssistents:

  • Esquerra Republicana:  Carles Macian i Montse Benedí (membres de la candidatura) 
  • Representants de la  PTF 0-3

Encetem l’entrevista amb una presentació dels representants de la Plataforma03, constituïda per col·lectiu d’educadores de bressol, organitzacions educatives, entitats ciutadanes, sindicats i partits polítics i excusem la no assistència de la Comissió d’elaboració del Full de Ruta per a l’escola bressol.

Fem una breu explicació dels orígens de la mobilització en defensa del 0-3 a Barcelona, del Manifest elaborat pel col·lectiu del 0-3 i la Iniciativa Ciutadana promoguda per la Plataforma03.

Plantegem l’objectiu de l’entrevista:
  • Donar-los a conèixer les nostres demandes per a l’atenció del 0-3 des de l’Ajuntament de la ciutat (lliurem i plantegem els principals punts de la Iniciativa legislativa ciutadana “Defensem el 0-3” i el document “Compromís amb i per la Petita Infància”
  • Conèixer les línies d’actuació per a l’educació municipal del 0-3 previstes en el seu programa electoral.

Preguntem sobre aspectes concrets:

  • Recolzareu la gestió indirecta per a les vuit noves escoles bressol previstes? Tornareu a la gestió directa les escoles actualment gestionades indirectament? No comparteixen l’externalització de la gestió de les escoles. A totes les votacions han fet constar aquesta oposició. Reconeixen la dificultat de fer noves contractacions de personal per part de l’Ajuntament per poder crear places de gestió directa, degut a la limitació que imposa el Decret estatal. Miraran si està a les seves mans aprofitar baixes per jubilació o altres motius, dins de la massa de tot l’Ajuntament, per poder prioritzar la creació de llocs de treball a les escoles bressol.
  • Retornareu les ràtios i les hores de suport anteriors als canvis realitzats pel Regidor d’Educació el curs 2012-2013? Es comprometen a anar reduint ràtios i crear noves escoles alhora, ja que baixar-les  comporta oferir menys places i saben que encara hi ha molta demanda sense atendre. Retornaran la mitja hora de suport retallada.
  • Reclamareu el finançament de 1.800 euros per a infant a la Generalitat? Reclamaran el finançament per part de la Generalitat ja que consideren encertat el criteri dels tres terços per sufragar el cost de la plaça. 

  • Creareu altres serveis per a la petita infància a la ciutat? Creuen possible aprofitar aules buides per incorporar espais familiars o altres serveis per a la petita infància.

Altres aspectes tractats:
  • No estan a favor de la concertació en el primer cicle ni de que les escoles concertades amb P2 facilitin la reserva de plaça per a P3.

Enllaços relacionats: