10 de març de 2012

Consell Plenari al Districte de Sarrià-Sant GervasiEl passat dijous, dia 8, va tenir lloc el Consell Plenari de Sarrià-Sant Gervasi.
La comunitat educativa estava representada per educadores de les escoles bressol i per una representació de les AMPA's. Les primeres van exposar la situació de les escoles bressol  explicant les mesures que l'equip de govern vol implantat. Es va fer la petició de la seva retirada ja que signifiquen el desmantellament del model educatiu. Per part de les AMPA's, s'exposà la necessitat de mantenir la qualitat, d'augmentar el nombre d'escoles exigint  la necessitat de consens. El regidor va afirmar que amb l'increment de rati ja es cobria la demanda no atesa, cosa que se li va desmentir en el torn de rèplica. També va relacionar l'externalització amb la impossibilitat de contractació pública a partir del gener
Pel PSC, es va presentar una proposició demanant refermar el compromís del Consell Municipal del Districte amb el model d'EBM, amb la seva funció per l'educació i per la cohesió social, rebutjant les mesures organitzatives presentades. També instaren al govern municipal a seguir treballant en la construcció de noves EBM i a dialogar i consensuar amb els agents implicats.
Per ICV-EUIA es presentà un prec reclamant al Govern Municipal la retirada de les mesures presentades en relació  a les escoles bressol municipals i també un impuls per un procés de diàleg amb la comunitat educativa, tot mostrant fermesa davant les retallades educatives de la Generalitat.
La majoria de CIU i PP va fer que es desestimessin la proposició i el prec.