7 de març de 2012

Audiència Pública i Plenari a Horta-Guinardó: Informacions, fotografies i tweets.


Al Districte d’Horta-Guinardó, abans del Plenari, es va fer l'Audiència pública que és on es poden expressar problemàtiques, queixes, interrogants... Va quedar palesa la nombrosa presència visible dels membres de la comunitat educativa de les escoles bressol municipals. A l’Audiència, van fer intervencions i preguntes 2 representacions de les AMPAs, 3 educadores i 2 direcccions de les EBM. La regidora Sra. Francina Vila va respondre assenyalant el marc legal en què es basen les noves mesures proposades, posant molt d’èmfasi  en l’oferta de 900 places més i justificant l’externalització  de 3 escoles perquè segons un decret del Govern Central, les Administracions locals no poden incrementar la contractació pública. 
Després, el Plenari del Districte: Després de la proposició del PSC,  el prec d’ICV i la declaració institucional d'UxB (amb els vots en contra de CiU i PPC) es  va aprovar la declaració de defensa del model actual de les Escoles Bressol municipals i el rebuig de les noves mesures plantejades pel nou equip de govern. També  va decidir  adherir-se a la Plataforma 0-3.
Enllaç a tweets publicats durant l'Audiència pública i el Consell plenari d'H-G