22 de març de 2012

Actuacions al conjunt dels Plenaris de Districte

En els plenaris dels districtes del mes de març s’han presentat diverses propostes per tal de garantir la continuïtat del model d’escoles bressol municipals de Barcelona. Aquesta ha estat una nova oportunitat per fer sentir el rebuig de la Plataforma03BCN a  les mesures organitzatives que l’equip de govern pretén imposar. 

La comunitat educativa ha estat present a tots els Districtes, donant veu a les reivindicacions que, famílies i professionals de les EBM, estan fent des de fa mesos. Totes les intervencions defensaven un model d’escoles bressol construït i ajustat progressivament amb la finalitat de contribuir, escola i família, a l'educació dels infants més petits a partir de la satisfacció de les seves necessitats, tenint en compte les peculiaritats de cada infant i promovent la seva participació  en el propi desenvolupament. 
Un model que defensa el dret a l’educació dels més petits i que no vol ser reduït a un servei només assistencial. Un model, patrimoni de tota la ciutat, del qual rebutgem la dilapidació, l'apropiació indeguda per part de CIU i PP  i la gestió privada que l'allunya encara més del sistema educatiu.
En aquests espais de participació ciutadana, també varen donar suport a l’actual model educatiu diferents entitats ciutadanes, com associacions de veïns i veïnes. 
Els grups municipals del PSC, ICV-EUiA i el Grup Municipal d'Unitat per Barcelona (ERC + DCat + RCat) han presentat proposicions, declaracions i precs que tenien per objectiu defensar el model d’escoles bressol municipals. Aquestes propostes han comptat en tots els casos amb el rebuig dels grups municipals de CIU i PP. Ha estat possible aprovar les proposicions en aquells districtes en què els grups d’esquerres tenen majoria.A continuació, podeu llegir informació més detallada sobre les actuacions dels grups municipals:
El PSC va presentar a set districtes una proposició de suport al model de les EBM de Barcelona, rebutjant les mesures proposades pel govern municipal de retallada de suport educatiu, increments de ràtio i externalització de la gestió de centres i instant a la construcció de noves escoles bressol. La proposició va ser aprovada als districtes de Sants-Montjuïc, Horta–Guinardó, Nou Barris i Sant Martí amb el suport de ICV-EUiA i Unitat per Barcelona (ERC + DCat + RCat) amb els vots en contra de CiU i el PP i rebutjada als districtes de l’Eixample, Les Corts i Sarrià Sant - Gervasi . Al districte de Nou Barris el PSC va presentar una demanda de seguiment d’acord sobre la proposició aprovada al mes de setembre per incloure al PAD la construcció de 4 EBM al districte, d’acord amb el pla d’equipaments. El govern va informar que no s’inclourà al PAD.

ICV-EUiA va presentar a nou districtes el següent prec als respectius governs dels districtes: Que el Govern del Districte reclami al Govern municipal que retiri les tres mesures que ha presentat en relació a l’educació de 0 a 3 anys, que impulsi un procés de diàleg amb la comunitat educativa i mostri fermesa davant les retallades educatives de la Generalitat. No va ser acceptat pels  regidors i regidores de CIU de cap dels districtes

Unitat per Barcelona (ERCDCat + RCat) va presentar a set districtes una proposició per tal de: Adherir el Consell Plenari del districte al manifest de la plataforma en defensa del model d’escola bressol pública de Barcelona,   rebutjar  qualsevol forma de privatització i externalització de les escoles bressol públiques de la ciutat, per reclamar a l’administració millorar i extendre la xarxa d’escoles bressol i serveis complementaris de gestió pública, per mantenir l’ estabilitat laboral dels professionals i per rebutjar qualsevol intent d’incrementar l’esforç econòmic que suposa  per a les famílies. Aconseguint que s’aprovés als districtes de Ciutat Vella i Sant Andreu, amb el suport de PSC i ICV-EUiA i els vots en contra de CiU i el PP