11 de maig de 2012

Moció aprovada al Parlament

Al Parlament s'aprova una moció per fer front a la situació crítica que pateixen els municipis per poder mantenir els centres educatius de 0-3.

Per això, s'acorda reclamar al Govern que torni a situar en 1600 € les bestretes destinades a les llars d'infants municipals i s'asseguri per als cursos següents.

Text de la moció. En vermell, els resultats de les votacions