25 de maig de 2012

Desestimades totes les al·legacions presentades al plec de condicions

El Govern Municipal ha desestimat les al·legacions presentades al plec de condicions per a la gestió indirecta de les tres escoles bressol: Jaén, Caspolino i Patufet de Navas. Així donen per tancat el procediment de reclamació i aproven els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques que regularan el contracte de la gestió d'aquestes escoles.

Amb aquesta mesura es trenca la unitat de la xarxa pública d'escoles bressol i s'obre una escletxa a la privatització d'un servei públic.

Una vegada més, el Regidor d'Educació Gerard Ardanuy no escolta les veus de la comunitat educativa que demana que no s'entri en un procés d'externalització. 

Tot i que es van presentar 225 al·legacions a aquest plec de condicions, Ardanuy va tornar a fer públiques les seves intencions de tirar endavant aquest procés d'externalització el passat dia 15 en el marc de la Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació després que Ricard Gomà li preguntés, en nom d'ICV-EUiA, quin era el capteniment del Govern Municipal en relació a totes aquestes al·legacions.

Cartes de resposta del regidor d'educació Gerard Ardanuy i del gerent de l'IMEB Manel Medeiros

Una bona representació del Col·lectiu de les escoles bressol municipals també varen assistir, el passat dia 22, a l'Audiència Pública del Districte de l'Eixample, amb la presència del propi Ardanuy, també Regidor del Districte. Malgrat tractar-se d'un òrgan de participació obert a la ciutadania, el Regidor va tornar a deixar palesa la seva actitud gens dialogant i tolerant rebent els veïns i veïnes del Districte i  la comunitat educativa amb un insultant dispositiu policial (7 furgonetes de la Guàrdia Urbana i escorcolls a l'entrada de la Seu del Districte). La injustificable actitud intimidatòria i repressiva no va impedir que diferents col·lectius intervinguessin, entre d'altres coses, per seguir defensant el model educatiu de les escoles bressol municipals. Les respostes que el Regidor va donar a les diferents entitats (entre elles la del Col·lectiu de les EBM) seguien evidenciant que es tracta d'un posicionament ideològic gens ajustat i gens respectuós amb un dels drets més bàsics: El dret a una educació pública de qualitat.

Durant l'Audiència Pública,una professional del col·lectiu va llegir una carta reivindicant mantenir la qualitat del 0-3. Un bon grup d'assistents van demanar públicament la dimissió d'Ardanuy. Algunes actituds del regidor, reiteradament evidenciades, expliquen i justifiquen aquesta demanda de dimissió: primerament per la seva inqüestionable voluntad de desmantellar el model d'escola bressol, l'absoluta manca de voluntat de diàleg; la flagrant falta de respecte per la comunitat educativa expressada una i altra vegada amb constants "absències" i "plantes" a reunions concertades (l'últim exemple, la setmana passada no es va presentar al Consell Escolar Municipal); no mostra capacitat per exposar un sol argument pedagògic, ni que sigui assessorat pels seus experts,  que doni compte de les mesures imposades per la força, i, finalment, la carència de lideratge suficient per continuar al capdavant de la ciutat educadora de Barcelona.