11 de maig de 2012

El 0-3 també al 12M!El col·lectiu de les escoles bressol hi serà present tornant a manifestar el seu desacord amb les mesures que vol imposar l’Ajuntament, i en defensa de la qualitat en l’educació de la petita infància