15 de juliol de 2013

Breu balanç del curs 2012-2013 a les escoles bressol municipals


Ja s’ha acabat el curs 2012-2013, el curs en el qual l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Barcelona ha imposat un canvi de model a les escoles bressol municipals. És el moment de fer-ne un breu balanç.

L’alcalde, Sr. Xavier Trias, i el regidor d’educació, Sr. Gerard Ardanuy, van decidir que a les escoles bressol hi hauria més infants per grup i que es reduiria el temps d’atenció als infants de les educadores de suport, que les famílies pagarien un 10% més de quota, i també, que s’externalitzaria la gestió de tres escoles bressol noves. Al llarg del curs encara s’han aplicat noves mesures restrictives pel que fa al servei de cuina i neteja. Argumentaven que tot plegat succeiria sense que afectés la qualitat de les escoles bressol, que és el mateix que dir que no afectaria l’atenció educativa de tots i cadascun dels infants.

La comunitat educativa del 0-3 hem continuat donant a conèixer la greu equivocació i les repercussions d’aquestes decisions del Consistori. Malgrat la intenció i l’esforç dels equips de les escoles per evitar l’efecte d’aquestes mesures, en moltes ocasions això no ha estat possible. L’impacte en l’atenció educativa de les nenes i els nens ha estat evident.

Ja des de l’ inici de curs, es va prioritzar tot allò que tenia a veure amb la intervenció educativa i la interacció de les educadores amb els infants, però sovint ens han faltat el temps necessari i els recursos per dur a terme una tasca educativa acurada que es fonamenta en aspectes com:
  • Observar el seu comportament i copsar les particularitats del seu desenvolupament.
  • Atendre, de persona a persona, la seva necessitat de seguretat, afecte, acompanyament i comunicació en molts moments de la jornada. Acollir les diversitats i respondre les necessitats que se’n deriven.
  • Escoltar les seves paraules i interpretar els seu gestos.
  • Respectar els ritmes diferents de cadascun d’ells en l’activitat quotidiana i combinar els reptes de l’autonomia amb la necessitat d’una intervenció ajustada: alimentació, descans, higiene...
  • Programar i disposar les activitats més adients i els espais més adequats segons els ritmes evolutius i els interessos de cada infant.
  • Planificar i gestionar en equip els aspectes més rellevants del dia a dia de l’escola pel que fa a la intervenció educativa.

Amb l’esforç diari i de temps personal de cadascuna de les responsables de l’atenció dels infants, aquests aspectes s’han pogut mantenir, però en menor grau que en cursos anteriors. Contradictòriament, això succeïa en un curs en el qual es donava a conèixer el Currículum i Orientacions del 1r Cicle de l’Educació Infantil.

Com en altres ocasions, no es tracta d’una retallada necessària per la situació econòmica sinó d’una decisió ideològica i política de l’actual govern contra l’escola pública i contra l’educació infantil.

Lògicament, la comunitat educativa del 0-3 ens hem revoltat contra aquest nou model imposat i hem respost a les diferents convocatòries per expressar el rebuig massiu a la regressió que tot això suposa. Volem fer esment de la Iniciativa Ciutadana, amb la qual la Plataforma03 hem presentat gairebé 26000 signatures que, novament, reclamen recuperar els requisits bàsics d’una escola bressol pública de qualitat i que el govern del sr. Trias ha menystingut, rebutjant la seva tramitació.

Només l’actitud i la professionalitat dels equips i la col·laboració de les famílies han salvat aquest curs. Com en l’anterior, tampoc no s’han tingut en compte els arguments pedagògics. Les noves mesures i la manca de diàleg dels governants municipals ens està portant cap a la involució del model educatiu de les escoles bressol de Barcelona.