20 de gener de 2013

El síndic exigeix que es prioritzin les polítiques d’atenció a la infància en situació de vulnerabilitat

El síndic de greuges i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants han lliurat a la presidenta del Parlament l’Informe sobre els drets de l’infant 2012. En el document es constata, entre d'altres, que les administracions públiques no han preservat les polítiques i les prestacions adreçades als infants, especialment als que es troben en una situació de vulnerabilitat.

Nota de premsa íntegra