19 d’octubre de 2012

Ardanuy destrueix el model educatiu de les escoles municipals de Barcelona: Dimissió!

Ja fa més d’un any que el sr. Gerard Ardanuy està al capdavant de la regidoria d’Educació de la nostra ciutat i el balanç no pot ser més alarmant:
Darrera les xifres triomfalistes que el govern municipal de Xavier Trias presenta, freqüentment, als mitjans de comunicació sobre les escoles bressol municipals s’amaga el procés de degradació del seu model educatiu:

- Un augment d’infants per cada grup que dificulta molt poder atendre les seves necessitats més bàsiques que garanteixin el seu benestar i limita la possiblitat de potenciar en cada nena i en cada nen les seves capacitats perquè progressin en el seu desenvolupament. En tots aquests processos és essencial el temps i el respecte pels ritmes individuals.
-  Reducció del suport educatiu del migdia. Tornem a parlar de temps: Les conseqüències d’aquesta mesura també afecten nítidament el valor educatiu que té l’espai de la nostra quotidianitat on s’articulen l’alimentació, la higiene i el descans de cada criatura, alhora que es dificulta el benestar de tot el grup. Es perden moltes oportunitats per a interaccionar d’una manera adequada, calmada i afectiva amb les nenes i els nens.
- Aquestes dues mesures comporten reducció en el temps de gestió, comprometent seriosament la continuïtat dels projectes educatius dels centres, amb la qual cosa no es poden garantir els drets dels nens i nenes a rebre l’educació que es mereixen.
- En aquest context, no es poden donar les condicions mínimes per afavorir el model d’escola bressol inclusiva. Ens preocupa la vulnerabilitat dels nens i nenes i, especialment, la dels infants amb necessitats educatives especials.
- Les treballadores i els treballadors també estem perdent drets. Les retallades en els projectes de formació afecten, directament, la millora professional i la progressiva cohesió dels projectes dels centres. 
- Les famílies han patit una pujada de quotes. En un moment de greu crisi del poder adquisitiu de la majoria de famílies, moltes d'elles usuàries de les escoles bressol, l'equip de govern, que a més d'una economia sanejada està demostrant tenir capacitat inversora per a d'altres projectes, decideix castigar-les encara més.
- Privatització de la gestió de tres escoles bressol públiques, trencant així el model de xarxa de gestió pública.
      
La situació és greu perquè el regidor continua ignorant les reflexions i les demandes de tota la comunitat educativa des de l’inici del curs 2011-2012.

Per tot això, 
LA PLATAFORMA03BCN DÓNA SUPORT A AQUESTA INICIATIVA ENGEGADA PER LES TREBALLADORES I TREBALLADORS DE LES ESCOLES MUNICIPALS, DINAMITZADA PELS SEUS REPRESENTANTS SINDICALS, A LA QUAL S'HAN SUMAT TAMBÉ ELS ESPAIS FAMILIARS DE LA CIUTAT I EL PROGRAMA MUNICIPAL "JA TENIM UN FILL".

PERQUÈ TAMBÉ CONSIDEREM QUE EL SR. ARDANUY NO GOVERNA PER ATENDRE ELS DRETS EDUCATIUS DELS INFANTS,   

PERQUÈ MENYSTÉ LES NECESSITATS I POSSIBILITATS DE LES NENES I ELS NENS DEL 0-3,

PERQUÈ IGNORA I MENYSPREA EL CRITERI, LES REFLEXIONS I DEMANDES DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA,

PER TANT, EL SR. GERARD ARDANUY NO POT CONTINUAR REPRESENTANT L’EDUCACIÓ DE LA NOSTRA CIUTAT: